1031 Budapest, Nánási út 40/B.
mobil: +36 (70) 382 2774
email: casastudio@casastudio.hu
www.casastudio.hu 


Értékesítési partnerünk:
Be My Home
Sződy Zsuzsanna: +36 (30) 200 6145
email: szody.zsuzsanna@bemyhome.hu


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
Weboldalunkon lehetőséged van visszahívást kérni a CASA STÚDIÓ Kft.  által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az kapcsolattartói adatok megadásához – továbbiakban „feliratkozás” – önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnod ahhoz, hogy cégünk munkatársai felkeressenek a megadott elérhetőségeken. Ez a hozzájárulás azonban csak akkor lehet jogszerű, ha megfelelő tájékoztatáson alapul. Kijelentjük, hogy a feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése, és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat és magánszemélyeket ügyfél partnerként kezeljük. 
Az adatkezelő személye: 
cégnév: CASA STÚDIÓ Kft. 
cégjegyzékszám: 01 09 895772
székhely: 1031 Bp. Nánási út 40/B. 
elektronikus kézbesítési cím: casastudio@casastudio.hu
adószám: 14255368-2-41
képviseli: Völgyi Botond
az adatvédelmi viszonyok kapcsolattartója: Völgyi Botond, elérhetősége: casastudio@casastudio.hu 
Kezelt személyes adatok köre:
név, email-cím, telefonszám 
Az adatkezelés célja:
Cégünk a személyes adataidat kapcsolattartás céljából kezeli. 
Adatkezelés jogalapja:
A feliratkozás során hozzájárulsz, hogy cégünk a személyes adataidat a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásodon alapul. 
Hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét ez nem érinti. 
Az adatkezelés időtartama:
Cégünk a fenti személyes adataidat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Amennyiben visszavonod a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásodat, cégünk haladéktalanul és végleges törli azokat nyilvántartásából. 
Tájékoztatás adatkezelésről, a személyes adat helyesbítése:
Jogosult vagy tájékoztatást kérni személyes adataidról úgy, hogy az adatkezeléssel megbízott munkatársunkkal az alábbi e-mail címen felveszed a kapcsolatot: franciakatalin@casastudio.hu
Ilyen igény bejelentése esetén cégünk tájékoztat a rólad kezelt személyes adatokról és az adatkezelés módjáról, illetve jogaidról az adatkezelés során. Jogosult vagy továbbá arra is, hogy a kezelt adatok kijavítását kérd. Adatkezelés megszüntetése: A hírlevelekről a levelek alján található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva tudsz leiratkozni a hírlevélről. Emellett írásban cégünk fent megjelölt kapcsolattartási email címén franciakatalin@casastudio.hu vagy postai úton kérheted az adatkezelés megszüntetését, vagy tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben cégünk minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy adatkezelés megszűntetésére irányuló kérésedet haladéktalanul teljesítse. 
Felügyeleti szerv: 
Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogszerűtlenséget tapasztalsz, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu