1034 Budapest, Bécsi út 100. 1em. 107.
mobil: +36-70-382-27-74
email: casastudio@casastudio.hu
www.casastudio.hu 

Új projektek értékesítése
Francia Katalin: +36-70-638-38-28
email: franciakatalin@casastudio.hu


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Weboldalunkon lehetőséged van visszahívást kérni a CASA STÚDIÓ Kft.  által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az kapcsolattartói adatok megadásához – továbbiakban „feliratkozás” – önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnod ahhoz, hogy cégünk munkatársai felkeressenek a megadott elérhetőségeken. Ez a hozzájárulás azonban csak akkor lehet jogszerű, ha megfelelő tájékoztatáson alapul. Kijelentjük, hogy a feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése, és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat és magánszemélyeket ügyfél partnerként kezeljük. 

Az adatkezelő személye: 

cégnév: CASA STÚDIÓ Kft. 

cégjegyzékszám: 01 09 895772

székhely: 1034 Bp. Bécsi út 100. I/107.  

elektronikus kézbesítési cím: franciakatalin@casastudio.hu

adószám: 14255368-2-41

képviseli: Völgyi Botond

az adatvédelmi viszonyok kapcsolattartója: Francia Katalin, elérhetősége: franciakatalin@casastudio.hu 

Kezelt személyes adatok köre:

név, email-cím, telefonszám 

Az adatkezelés célja:

Cégünk a személyes adataidat kapcsolattartás céljából kezeli. 

Adatkezelés jogalapja:

A feliratkozás során hozzájárulsz, hogy cégünk a személyes adataidat a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásodon alapul. 

Hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét ez nem érinti. 

Az adatkezelés időtartama:

Cégünk a fenti személyes adataidat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Amennyiben visszavonod a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásodat, cégünk haladéktalanul és végleges törli azokat nyilvántartásából. 

Tájékoztatás adatkezelésről, a személyes adat helyesbítése:

Jogosult vagy tájékoztatást kérni személyes adataidról úgy, hogy az adatkezeléssel megbízott munkatársunkkal az alábbi e-mail címen felveszed a kapcsolatot: franciakatalin@casastudio.hu

Ilyen igény bejelentése esetén cégünk tájékoztat a rólad kezelt személyes adatokról és az adatkezelés módjáról, illetve jogaidról az adatkezelés során. Jogosult vagy továbbá arra is, hogy a kezelt adatok kijavítását kérd. Adatkezelés megszüntetése: A hírlevelekről a levelek alján található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva tudsz leiratkozni a hírlevélről. Emellett írásban cégünk fent megjelölt kapcsolattartási email címén franciakatalin@casastudio.hu vagy postai úton kérheted az adatkezelés megszüntetését, vagy tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben cégünk minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy adatkezelés megszűntetésére irányuló kérésedet haladéktalanul teljesítse. 

Felügyeleti szerv: 

Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogszerűtlenséget tapasztalsz, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu